W ramach prawa cywilnego należy wyróżnić przede wszystkim sprawy związane z regulacją stanów prawnych czy to poprzez prowadzenie spraw z zakresu postępowania spadkowego (postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, działy spadku), znoszenia współwłasności, czy też z zakresu regulacji ksiąg wieczystych.

W ramach prac kancelarii zajmujemy się przygotowywaniem oraz analizowaniem już zawartych umów dzierżawy lub najmu pod kątem konsekwencji prawnych dla naszych klientów.

Dla naszych klientów prowadzimy doradztwo w zakresie zabezpieczeń prawnych takich jak m.in.zastawów, umów przewłaszczeń, poręczeń czy też hipotek.

Wielokrotnie prowadziliśmy sprawy z zakresu ochrony konsumenta.

Created by Milk&Sugar - projektowanie stron internetowych, corporate identity, aplikacje internetowe, e-commerce, sklepy, fotografia 360, zdjęcia obrotowe, packshot 3D